Nowoczesne otwarte oprogramowanie dla rozwiązań HR

Zarządzanie najważniejszym zasobem
w firmie: ludźmi

datas


Skuteczne zarządzanie pracownikami

Scentralizowanie wszystkich informacji o HR

datas (1)

Nadzór wszystkich ważnych informacji o tym dziale już na pierwszy rzut oka. Ograniczenie informacji dla HR menedżerów i dokonywanie innych publicznych ustawień dostępnych dla wszystkich pracowników, żeby łatwiej mogli znaleźć swoich kolegów. Informowanie o każdym nowym wniosku urlopowym, prośbie o alokację, CV oraz nadchodzących ocenach pracowników. 

Czas pracy i frekwencja

Tygodniowe lub miesięczne karty pracy z możliwością śledzenia obecności


Śledzenie czasu poświęconego na projekt, klienta
i zadania. Łatwy dostęp do statystyk z kart ewidencji czasu pracy (grafików) i sprawdzanie obecności każdego pracownika. Pobieranie analitycznych zestawień, wysyłanych automatycznie na podstawie czasu spędzonego nad projektem.
  datas Zarządzanie nieobecnościami

Zarządzanie urlopami, odejściami z pracy, zwolnieniami chorobowymi

Śledzenie ścieżki dni urlopu każdego pracownika. Pracownicy mają możliwość wprowadzania swoich żądań (wniosków urlopowych, zwolnień lekarskich itp.) i zatwierdzania ich, a to wszystko zaledwie za pomocą kilku kliknięć. Terminarz każdego pracownika jest regularnie aktualizowany.Usprawnione zarządzanie kosztami

Uzyskiwanie informacji o wydatkach i zatwierdzanie ich we właściwy sposób

datas (1)

Przedstawienie pracownikom łatwego sposobu na przekazywanie im informacji o wydatkach
i uzasadnieniach ich. Zatwierdzanie lub odrzucanie ich przez menedżera. Łatwy przepływ zatwierdzonych wydatków bezpośrednio do działu księgowości.Rekrutowanie talentów

Zarządzanie procesami rekrutacji

 
Zorganizowanie własnej tablicy do pracy za pomocą kilku kliknięć i śledzenie złożonych wniosków CV. Łatwy nadzór i zarządzanie strumieniem napływających aplikacji CV. Zintegrowanie Odoo do stworzenia własnego kwestionariusza do ‚przesiewania’ aplikacji.
datas (2)


Prosta ocena pracowników

Uzyskanie prostej drogi do tworzenia ocen pracowników

Łatwa konfiguracja procesu ewolucji i kalendarza. Możliwość projektowania kwestionariuszy do zbierania informacji zwrotnych od współpracowników, podwładnych lub menedżerów oraz możliwość samooceny. Zautomatyzowanie całego procesu, co pozwoli na skoncentrowanie się na ludziach, nie na administratorze.Zwiększenie zaangażowania dzięki narzędziom społecznym

Poprawienie komunikacji między pracownikami i motywowanie ich za pomocą nagród.

Przedsięwzięcie „Społeczne Środowisko”

Niech pracownicy współpracują w poszczególnych działach, lokacjach i modułach Odoo za pomocą interakcji w czasie rzeczywistym poprzez live czaty, wymieniając między sobą wiedzę i najlepsze praktyki, śledząc najlepsze osoby i dokumenty, łącząc się w grupy interesów, aby dzielić się wiedzą i plikami datas (3)

Grywalizacja

Zainspirowanie rywalizacji poprzez wyzwania, cele i korzyści. Zaprojektowanie własnych celów, określenie najważniejszych celów i zapewnienie rzeczywistej informacji oraz wymiernych rezultatów. Prezentacja najlepszych wykonawców
i publiczne przedstawienie ich dobrze wykonanej pracy. datas (4)Oficjalny partner
Al. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa
+48 608 484 569
biuro@lacan.com.pl

Skontaktuj się z nami: